Privatpersoner

Ett bra ventilationssystem transporterar bort gammal och dålig luft och tar in filtrerad och frisk luft till rätt temperatur, utan drag eller störande ljud. Ventilationen ska vara så energisnål som möjligt och därigenom spara pengar. Ett bra inomhusklimat ger bra hälsoeffekter och genom rätt ventilation kan man förebygga höga halter av radon.  

 

Vi erbjuder helhetslösningar för ett bra ventilationssystem med till- och frånluftsaggregat anpassat efter ditt behov och önskemål. Arbetet berättigar till ROT-avdrag enligt skatteverkets regler. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

 

Ni kan även anlita oss för:

·         Leverans och montage av fläktar kök och tak

·         Övriga ventilations installationer

·         Felsökning och service av ventilationsaggregat

·         Rengöring av ventilationssystem

·         OVK-besiktning

·         Injustering luftmängder

·         Försäljning av ventilationsdetaljer och filter